Meer nieuws

 

 

Schrijf ook een wens!


12 december 2014
Sinds deze week staat er weer een wensboom in de centrale hal van Atrium Heerlen. Patiënten, bezoekers, maar ook medewerkers kunnen een wens in die boom hangen.

Rondom Kerst en Nieuwjaar biedt Atrium MC iedereen graag de mogelijkheid om een wens voor een ander te noteren op een kaartje en in de wensboom in de hal te hangen. Zie het als een stukje steun of hoop, gericht op de toekomst. De kerngedachte is geven om elkaar. Deze Belgische mevrouw gaf samen met haar twee jonge dochters alvast het goede voorbeeld.

Lees meer ...

NZa akkoord met fusie Atrium en Orbis


27 november 2014
Atrium Medisch Centrum Parkstad en Orbis Medisch en Zorgconcern mogen fuseren. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) besloten. De NZa heeft getoetst of de ziekenhuizen de fusie zorgvuldig hebben voorbereid en wat de gevolgen zijn voor de cruciale (acute) zorg aan patiënten.

Zo heeft de NZa geconstateerd dat de aanrijtijden (van de ambulance) binnen de landelijke normen blijven en dat een adequate toegang tot ziekenhuiszorg in de regio Zuid-Limburg blijft gewaarborgd. Ook heeft de NZa met deze goedkeuring vastgesteld dat alle relevante adviesorganen door de Raden van Bestuur in voldoende mate zijn geraadpleegd en voldoende zijn geïnformeerd over de gevolgen van de fusie.

"We hadden dit natuurlijk wel verwacht, want dit fusietraject is zeer gedegen voorbereid, maar toch is zo'n besluit weer even spannend en gelukkig dus een belangrijke stap in de goede richting", aldus David Jongen, voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) van Atrium. Collega RvB-voorzitter van Orbis Cees Sterk is het daar roerend mee eens: "Onze beide organisaties zijn vanaf het begin tot de dag van vandaag goed aangesloten op de ontwikkelingen rond en gevolgen van de fusie. Daar heeft iedereen hard aan gewerkt. Het is goed dit door deze extra check bevestigd te zien."

Lees verder..
STUUR EEN KAARTJE

U kunt patiënten die in Atrium MC verblijven, verrassen met een leuke kaart. Voor meer informatie
klik hier.

KIDS