Blaasspoeling met BCG

Algemeen:
Bij u is onlangs kwaadaardig weefsel, ook wel een tumor genoemd, uit de blaas verwijderd. Zoals uw uroloog met u besproken heeft, wordt u verder behandeld met blaasspoelingen met Bacil Calmet Guerin (BCG).
Dit is een oplossing met een sterk verzwakte stam van een tuberculose-bacterie. Deze bacterie veroorzaakt een tijdelijke en kortdurende ontsteking in de blaas die vanzelf overgaat. Bewezen is, dat de behandeling met BCG spoelingen effectief is, niet alleen bij de behandeling, maar ook ter voorkoming van oppervlakkige tumoren in de blaas.
In eerste instantie duurt de behandeling zes weken en krijgt u één keer per week een blaasspoeling met de BCG-oplossing. Daarna bespreekt de specialist met u het verdere verloop van de behandeling. Elke keer voordat u de spoeling krijgt, heeft u een gesprek met de uroloog of verpleegkundige. Daarna wordt pas besloten of u de spoeling mag krijgen.

Voor de behandeling:
Het is van groot belang om de productie van urine tijdens de blaasspoeling zo laag mogelijk te houden. Dit is noodzakelijk om de oplossing zo min mogelijk te verdunnen en om ervoor te zorgen dat u de vloeistof één tot twee uur op kunt houden.

U mag dan ook bij voorkeur vier uurvoor en tijdens de behandeling niet drinken.

De behandeling:
• U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de polikliniek Urologie.
• U krijgt vooraf altijd een gesprek met de specialist. Deze beslist of u de blaasspoeling mag krijgen. Bij gebruik van antibiotica moet de blaasspoeling worden uitgesteld. Ook als er bloed in de urine wordt aangetroffen of als blijkt dat u een blaasinfectie heeft, moet de spoeling worden uitgesteld.
• U dient voordat u de spoeling krijgt wat urine op te vangen voor onderzoek. Dit kan ook via de blaaskatheter opgevangen worden.
• Via de plasbuis wordt een blaaskatheter in de blaas gebracht. Via de katheter loopt de urine die zich eventueel nog in de blaas bevindt eruit. Daarna wordt via deze katheter 50 ml BCG-oplossing in uw blaas gebracht, waarna de katheter weer verwijderd wordt.
• De BCG -oplossing moet twee uur in de blaas blijven. Het effect is dan het grootst.
• Nadat de spoeling ingebracht is, mag u de polikliniek verlaten.

Na de behandeling:
• Na twee uur kunt u naar het toilet (thuis) om te plassen om zo de oplossing uit de blaas te verwijderen.

De BCG-oplossing bevat een verzwakte, levende tuberculose bacil. Deze bacil kan ook andere infecties veroorzaken, bijvoorbeeld luchtweginfecties. Het is dan ook belangrijk om u te houden aan de volgende regels om zo uzelf en anderen te beschermen tegen deze mogelijke infecties:
• U dient zittend te plassen, dit om spetteren te voorkomen.
• Als u de wc doorspoelt, sluit dan bij voorkeur de wc-bril.
• Na gebruik van het toilet moet u uw handen goed wassen met water en zeep.
• Voor de reiniging van het toilet en de toiletbril moet u bleekwater gebruiken. Het beste is om het bleekwater vijftien minuten te laten inwerken en vervolgens door te spoelen.
• Het is beter om de dag van de spoeling en de dag erna geen geslachtsgemeenschap te hebben.
• Besmette kleding en ondergoed kunnen gewoon in de was.

Bijwerkingen:
De meeste patiënten verdragen blaasspoelingen meteen BCG -oplossing zonder problemen. Soms kunnen toch bijwerkingen optreden, die in het algemeen mild en van voorbijgaande aard zijn. De bijwerkingen waarvan u eventueel last kunt krijgen zijn:
• Vaker plassen en bij het plassen een branderig gevoel. Dit verdwijnt meestal binnen twee dagen;
• Er kan een “griepgevoel” met lichte tot matige temperatuursstijging voorkomen. Dit begint meestal binnen vier uur na de spoeling en duurt meestal één tot twee dagen;
• Gewrichtsklachten, zwelling van de lymfeklieren, longontsteking en tijdelijke leverfunctiestoornissen.

Deze laatste bijwerkingen treden zelden op.

Conact:
In de volgende gevallen moet u contact opnemen met de (dienstdoende) uroloog:
• bij koorts boven de 39°C;
• bij koorts boven de 38°C die langer dan 48 uur aanhoudt;
• bij verschijnselen van een longontsteking;
• bij verschijnselen van een gewrichtsontsteking;
• bij verschijnselen van een ontsteking aan de (bij)bal.

Vermeldt altijd dat u bezig bent met een behandeling met BCG-spoelingen.

Controle:
Om het effect van de spoelingen te kunnen controleren, zal nog regelmatig in de blaas worden gekeken (cystoscopie).

< Terug