Home  → patiënten & bezoekers  → poliklinieken & afdelingen  → informatie  → voor artsen  → Referentiewaarden

REFERENTIEWAARDEN

Voor een goede weergave van de pdf-versie is Acrobat Reader versie 7.0 of hoger vereist.

Referentiewaarden mei 2004

Referentiewaarden Klinische Chemie

 

 

Datum:

01-02-2015

BLOED

 

 

Naam

Referentiewaarde

Eenheid

α1-Antitrypsine

0,80 – 2,00

g/L

α1-Foetoproteïne (AFP)

< 6,0

kU/L

ACE

 

 

            0 – 2 jaar

8 – 109

IU/L

            3 – 7 jaar

12 – 99

IU/L

            8 – 14 jaar

9 – 116

IU/L

            > 14 jaar

12 – 68

IU/L

ACTH tussen 07 en 10 uur

1,98 – 11,4

pmol/L

ALAT

< 40

U/L

Albumine

35,0 – 50,0

g/L

Alkalische fosfatase

 

 

1 – 7 dagen

< 250

U/L

8 – 90 dagen

< 350

U/L

< 12 jaar

< 300

U/L

Meisje > 12 jaar

< 140

U/L

Jongen 12 – 15 jaar

< 360

U/L

Jongen > 15 jaar

< 140

U/L

Ammoniak

< 54

μmol/L

Amylase

< 105

U/L

Antithrombine

80 – 120

%

Anti-tissue transglutaminase (aTTG)

 

< 10

 

U/mL

Anti-TSHR

< 1,75

IU/L

APTT

24,0 – 33,0

sec

APTT bij therapeutisch

1,5 à 2,5 x

 

heparine gebruik

de uitgangswaarde

 

ASAT

< 35

U/L

ATG

< 40

kU/L

ATPO

< 35

kU/L

Base excess

-2,5 tot +2,5

mmol/L

Bilirubine

 

 

volwassenen

< 17,0

µmol/L

pasgeborenen 3e dag

< 170

µmol/L

β2-Microglobuline

 

 

            < 60 jaar

< 2,40

mg/L

            > 60 jaar

< 3,00

mg/L

Urine (pH 6,0 – 8,0)

< 0,30

mg/L

(NT-pro) BNP

leeftijd

Hartfalen onwaarschijnlijk

Hartfalen dubieus

Hartfalen waarschijnlijk

 

<50

<175

175 – 450

>450

pg/mL

50 – 75

<300

300 – 900

>900

pg/mL

>75

<450

450 - 1800

>1800

pg/mL

 

 

 

 

 

 

Naam

Referentiewaarde

Eenheid

Vervolg bloed

 

 

BSE (na 1 uur)

 

 

            mannen < 50 jaar

< 15

mm

            mannen > 50 jaar

< 20

mm

            vrouwen < 50 jaar

< 20

mm

            vrouwen > 50 jaar

< 30

mm

C3c

0,80 – 1,40

g/L

C4

0,10 – 0,40

g/L

CA-15.3

< 28,0

kU/L

CA-125

< 30,0

kU/L

Calcium

2,20 – 2,60

mmol/L

Calcium geioniseerd

1,10 – 1,30

mmol/L

CEA

 

 

            niet rokers

< 5,0

μg/L

            rokers

< 10,0

μg/L

Ceruloplasmine

 

 

6 maanden – 3 jaar

0,31 – 0,91

g/L

3 – 10 jaar

0,25 – 0,50

g/L

mannen > 10 jaar

0,22 – 0,40

g/L

vrouwen > 10 jaar

0,25 – 0,60

g/L

Chloride

95 – 107

mmol/L

Cholesterol HDL

0,70 – 1,50

mmol/L

Cholesterol LDL

 

 

            < 40 jaar

0,7 – 3,6

mmol/L

            40 – 60 jaar

1,9 – 4,5

mmol/L

            > 60 jaar

2,4 – 5,5

mmol/L

Cholesterol totaal

 

 

            < 40 jaar

3,1 – 4,7

mmol/L

            40 – 60 jaar

4,3 – 5,6

mmol/L

            > 60 jaar

4,8 – 6,6

mmol/L

Choline-esterase

3000 - 9000

U/L

CK

 

 

            mannen

< 225

U/L

            vrouwen

< 160

U/L

CK-MB

 

 

            mannen

< 4,9

µg/L

            vrouwen

< 2,9

µg/L

Cortisol

 

 

            tussen 08 en 09 uur

0,14 – 0,64

μmol/L

            tussen 16 en 17 uur

0,08 – 0,44

μmol/L

            urine, vrij

55 – 250

nmol/24 uur

C-peptide

 

 

            nuchter

0,17 – 0,66

nmol/L

            niet nuchter

0,50 – 3,00

nmol/L

CRP

< 10

mg/L

D-dimeren

< 0,5

mg/L

Differentiatie (absoluut)

 

 

            neutrofielen

2,0 – 7,0

x109/L

Naam

Referentiewaarde

Eenheid

Vervolg bloed

 

 

            lymfocyten

1,0 – 3,0

x109/L

            monocyten

0,2 – 1,0

x109/L

            eosinofielen

0,02 – 0,5

x109/L

            basofielen

0,02 – 0,2

x109/L

Differentiatie (percentage)

 

 

            neutrofielen

40 - 80

%

            lymfocyten

20 - 40

%

            monocyten

2 - 10

%

            eosinofielen

1 - 6

%

            basofielen

0 - 2

%

DHEA-S

 

 

            mannen

2,20 – 15,20

μmol/L

            vrouwen

1,00 – 11,70

μmol/L

Eiwit totaal

60,0 – 80,0

g/L

Erytrocyten

 

 

            mannen

4,6 – 6,2

x1012/L

            vrouwen

4,2 – 5,4

x1012/L

Ferritine

 

 

Mannen < 15 jaar

              > 15 jaar

  7 – 140

30 - 400

μg/L

Vrouwen < 15 jaar

                15-60 jaar

                 > 60 jaar

  7 – 140

13 – 150

30 - 400

μg/L

Fibrinogeen

2,0 – 5,0

g/L

Foliumzuur

7,0 – 45,4

nmol/L

Fosfaat

0,80 – 1,50

mmol/L

FT4

12,0 – 22,0

pmol/L

FSH

 

 

            mannen

1,5 – 12,4

IE/L

            v: folliculaire fase

1,5 – 12,4

IE/L

            v: midcyclus

4,7 – 21,5

IE/L

            v: luteale fase

1,7 – 7,7

IE/L

            v: postmenopausaal

25,8 – 134,8

IE/L

Glucose nuchter

4,0 – 5,6

mmol/L

              2 uur na maaltijd

< 7,8

mmol/L

Groeihormoon (GH)

< 11,5

mU/L

y-GT

< 45

U/L

Haptoglobine

0,45 – 2,00

g/L

Hb

 

 

            mannen

8,5 – 11,0

mmol/L

            vrouwen

7,5 – 10,0

mmol/L

HbA1c (IFCC)

20 – 42

mmol/mol

HbA2

2,0 – 3,2

%

HbF > 2 jaar

< 1,0

%

HCG niet zwangeren

< 10,0

U/L

HCO-3

23 – 28

mmol/L

 

 

 

 

 

 

Naam

Referentiewaarde

Eenheid

Vervolg bloed

 

 

Homocysteïne (nuchter)

 

 

mannen

8 – 18

μmol/L

v. pre-menopausaal

6 – 15

μmol/L

v. post-menopausaal

6 – 19

μmol/L

Ht        mannen

0,41 – 0,51

L/L

            vrouwen

0,36 – 0,47

L/L

IGF-1    < 1 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

              1 – 2 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

              2 – 3 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

              3 – 4 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

              4 – 5 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

              5 – 6 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

              6 – 7 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

              7 – 8 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

              8 – 9 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

              9 – 10 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

            10 – 11 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

            11 – 12 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

            12 – 13 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

            13 – 14 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

            14 – 15 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

            15 – 16 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

            16 – 17 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

            17 – 18 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

            18 – 19 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

            19 – 20 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

            20 – 25 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

            25 – 30 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

            30 – 35 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

            35 – 40 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

            40 – 45 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

            45 – 50 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

            50 – 55 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

            55 – 60 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

            60 – 65 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

            65 – 70 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

            70 – 75 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

            75 – 80 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

            80 – 85 jaar

leeftijdsafhankelijk

nmol/L

IgG

 

 

navelstreng

6,5 – 13

g/L

< 6 maanden

2,2 – 11,3

g/L

6 maanden – 6 jaar

2,6 – 13,4

g/L

6 – 16 jaar

5,2 – 15,6

g/L

> 16 jaar

7,0 – 16,0

g/L

 

 

 

Naam

Referentiewaarde

Eenheid

Vervolg bloed

 

 

IgA

 

 

0 – 2 weken

< 0,15

g/L

2 weken – 1 jaar

0,05 – 1,0

g/L

1 – 2 jaar

0,1 – 1,1

g/L

2 – 3 jaar

0,1 – 2,3

g/L

3 – 9 jaar

0,5 – 2,5

g/L

9 – 15 jaar

0,6 – 3,5

g/L

> 16 jaar

0,7 – 4,0

g/L

IgM

 

 

0 – 2 weken

< 0,2

g/L

2 weken – 6 maanden

0,03 – 0,7

g/L

6 maanden – 3 jaar

0,1 – 1,0

g/L

3 – 15 jaar

0,3 – 2,0

g/L

> 16 jaar

0,40 – 2,30

g/L

Insuline

36 – 145

pmol/L

IJzer

11,0 – 30,0

μmol/L

Kalium

3,5 – 5,0

mmol/L

Kreatinine        mannen

70 – 110

μmol/L

                        vrouwen

55 – 95

μmol/L

Lactaat (nuchter en in rust)

0,6 – 1,8

mmol/L

Lactaat/pyruvaat ratio

8,0 – 9,0:1

 

LAF-score

10 tot 100 punten per 100 cellen

 

Lysozym in serum

3,0 – 12,0

mg/L

LD totaal

 

 

1 – 30 dagen

< 830

U/L

31 – 365 dagen

< 480

U/L

1 – 6 jaar

< 400

U/L

7 – 15 jaar

< 320

U/L

> 15 jaar

< 250

U/L

LH       mannen

1,7 – 8,6

IE/L

            v: folliculaire fase

2,4 – 12,6

IE/L

            v: midcyclus

14,0 – 95,6

IE/L

            v: luteale fase

1,0 – 11,4

IE/L

            v: postmenopausaal

7,7 – 58,5

IE/L

Leukocyten

4,0 – 10,0

x109/L

Lipase

13  -  60

U/L

Lp(a)

< 75

nmol/L

Magnesium

0,70 – 1,00

mmol/L

MCH

1,70 – 2,10

fmol

MCHC

19,3 – 22,5

mmol/L

MCV

80 – 100

fL

MDRD

 

 

normaal

> 90

ml/min/ 1,73

geringe verlaging

60 – 89

ml/min/ 1,73

 

 

 

Naam

Referentiewaarde

Eenheid

Vervolg bloed

 

 

matig verlaagd

30 - 59

ml/min/ 1,73

ernstig verlaagd

15 - 29

ml/min/ 1,73

nieruitval

< 15

ml/min/ 1,73

Methemoglobine

< 2,0

%

Myoglobine

< 90

μg/L

Natrium

135 – 145

mmol/L

17-β-Oestradiol

 

 

            mannen

< 0,16

nmol/L

            v: folliculaire fase

0,05 – 0,61

nmol/L

            v: midcyclus

0,32 – 1,83

nmol/L

            v: luteale fase

0,16 – 0,77

nmol/L

            v: postmenopausaal

< 0,20

nmol/L

Osmolaliteit

280 – 300

mosmol/kg

O2 -saturatie

92 – 98

%

Prealbumine

 

 

0,5  - 5 jaar

0,13 – 0,28

g/L

> 5 jaar

0,20 – 0,40

g/L

pCO2

4,3 – 5,9

kPa

pH

7,34 – 7,43

 

pO2 arterieel

9,2 – 13,0

kPa

Progesteron

 

 

mannen

0,7 – 4,3

nmol/L

vr: folliculaire fase

0,6 – 4,7

nmol/L

vr: midcyclus

2,4 – 9,4

nmol/L

vr: luteale fase

5,3 - 86

nmol/L

Prolactine         mannen

0,08 – 0,41

U/L

                        vrouwen

0,09 – 0,52

U/L

Proteïne C activiteit

70- 140

%

Vrij Proteïne S antigeen

55 – 120

%

PTH-intact

1,0 – 5,5

pmol/L

PSA totaal       < 50 jaar

< 2,5

μg/L

                        50 – 70 jaar

< 4,5

μg/L

                        > 70 jaar

< 6,5

μg/L

PSA ratio (vrij/totaal)

> 18

%

PT INR

< 1,15

INR

            therapeutisch

2,5 – 4,0

INR

Pyruvaat  veneus

30 - 100

μmol/L

                 arterieel

20 – 80

μmol/L

 

Lactaat/pyruvaat ratio 8,0 – 9,0:1

 

Reticulocyten (absoluut)

25 - 120

x109/L

Reticulocyten (promillage)

5 – 25

SHBG  mannen

13 – 71

nmol/L

            vrouwen

18 – 114

nmol/L

St. bicarbonaat

23 – 28

mmol/L

Naam

Referentiewaarde

Eenheid

Vervolg bloed

 

 

T3

1,3 – 3,1

nmol/L

T4

66 – 181

nmol/L

Testosteron

 

 

mannen            20 – 50 jr

11,4 – 27,9

nmol/L

                        > 50 jr

  9,5 – 28,3

nmol/L

vrouwen           20 – 50 jr

0,28 – 1,73

nmol/L

                        > 50 jr

0,104 – 1,39

nmol/L

Thyreoglobuline

1,6 – 60,0

μg/L

Transferrine

1,90 – 3,20

g/L

            % verzadiging

16 – 45

%

Triglyceriden

0,80 – 2,00

mmol/L

Trombocyten   mannen

150 – 400

x109/L

                        vrouwen

130 – 400

x109/L

Troponine-T

< 0,01

μg/L

TSH

0,27 – 4,20

mU/L

Ureum

3,5 – 7,5

mmol/L

Urinezuur

0,12 – 0,42

mmol/L

Vitamine B12

150 - 670

pmol/L

25-OH Vitamine D3

>50 (streefwaarde)

nmol/L

Von Willebrand factoractiviteit

50 – 150

%

Von Willebrand Factor antigeen

35 – 150

%

Vrij testosteron

 

 

                          mannen

174 – 729

pmol/L

                          vrouwen

3,5 – 29,5

pmol/L

URINE

 

 

Naam

Referentiewaarde

Eenheid

Albumine/kreatinine ratio

 

 

            mannen

< 2,5

mg/mmol

            vrouwen

< 3,5

mg/mmol

Amylase

< 460

U/L

Calcium

2,5 – 7,5

mmol/24 uur

Cortisol (vrij)

55 - 250

nmol/24 uur

Totaal eiwit

< 0,14

g/24 uur

Fosfaat

10 – 40

mmol/24 uur

HCG

<20

U/L

Hoeveelheid 24 uur

500 – 2000

mL

Kalium

25 – 125

mmol/24 uur

Kreatinine        mannen

7,1 – 17,7

mmol/24 uur

                        vrouwen

5,3 – 15,9

mmol/24 uur

Kreatinine clearance

60 – 125

ml/min

Magnesium

2,5 – 8,5

mmol/24 uur

Metanefrine

> 16 jaar

 

26 – 70

μmol/mol kreatinine

3-Methoxytyramine

(3-MT)

37 – 170

μmol/mol kreatinine

Naam

Referentiewaarde

Eenheid

Vervolg urine

 

 

Microalbumine (ochtendurine)

< 15

mg/L

ß2-Microglobuline      

(pH 6.0 – 8.0)

< 0,30

mg/L

Natrium

130 – 200

mmol/24 uur

Nor-metanefrine

> 16 jaar

 

70 – 260

μmol/mol kreatinine

Soortelijk gewicht

1.005 – 1.035

kg/L

Ureum

 

 

0 – 1 week

2,5 – 3,3

mmol/24 uur

1 week – 6 maanden

10 – 17

mmol/24 uur

6 maanden – 1 jaar

33 – 67

mmol/24 uur

1 – 3 jaar

67 – 133

mmol/24 uur

3 – 8 jaar

133 – 200

mmol/24 uur

8 – 16 jaar

200 – 333

mmol/24 uur

Volwassenen > 16 jaar

333 – 583

mmol/24 uur

Urinezuur

1,5 – 4,5

mmol/24 uur

Naam

Referentiewaarde

Eenheid

LIQUOR

 

 

Albumine

100 – 300

mg/L

Totaal eiwit

 

 

neonaten

<1,0

g/L

kinderen 1 – 10 jaar

0,15 – 0,30

g/L

kinderen vanaf 10 jaar

0,20 – 0,50

g/L

volwassenen tot 40 jaar

0,20 – 0,50

g/L

volwassenen boven 40 jaar

0,25 – 0,80

g/L

Glucose

2,2 – 3,9

mmol/L

IgG-index

0,3 – 0,6

 

IgG   

 

 

< 1 maand

17,0 – 87,0

mg/L

< 4 maanden

4,0 – 14,0

mg/L

< 1 jaar

2,3 – 7,8

mg/L

< 6 jaar

3,2 – 15,0

mg/L

< 9 jaar

4,2 – 22,0

mg/L

< 16 jaar

6,0 – 22,0

mg/L

> 16 jaar

10,0 – 29,0

mg/L

Lactaat

 

 

Pasgeborenen < 2 dagen

1,1 – 6,7

mmol/L

Kinderen < 16 jaar

1,1 – 2,8

mmol/L

Volwassenen

1,1 – 2,4

mmol/L

Lactaat/Pyruvaat ratio

11,0– 14,6:1

 

Pyruvaat

60 – 195

μmol/L

ZWEET

  

 

Naam

Referentiewaarde

Eenheid

Geleidbaarheid in zweet

 

 

Kinderen < 16 jaar

3 – 60

mmol/L

Bovengenoemde waarden zijn laboratoriumspecifiek en hebben betrekking op volwassenen in de leeftijd van 20 – 40 jaar, tenzij anders aangegeven.