Een botopbouw (ook wel augmentatie) is een behandeling, waarbij de boven- en/of onderkaak geschikt wordt gemaakt voor implantaten d.m.v. een bottransplantatie.

 

Het kan gaan om verbreding of verhoging van een (klein) deel van de kaak, bijvoorbeeld bij vervanging van een enkele tand, maar in veel gevallen betreft het de gehele boven of onderkaak, welke door botresorptie sterk geslonken is.

 

Er wordt gebruik gemaakt van bottransplantaten van de bekkenkam, of van de onder- of bovenkaak, bijvoorbeeld uit de kinstreek of van bot ter plaatse van de verstandskiezen. Het hangt er vanaf hoeveel bot er nodig is waar het donorbot wordt gewonnen. Het eigen bot wordt daarbij vaak vermengd met "kunstbot".

 

In de bovenkaak wordt vaak een zogenaamde sinuslifting uitgevoerd. Als men op de plaats waar vroeger de kiezen stonden wil implanteren, zien we vaak een sterk uitgezakte neusbijholte in de bovenkaak, waardoor de botdikte ter plaatse vaak gering is. Het doel van de behandeling is om de holle ruimte met bot op te vullen.

 

Tijdens deze behandeling wordt vanuit de mond een botluikje geprepareerd in de bovenkaak. Dit botluikje wordt tezamen met het neusbijholteslijmvlies omhoog  geschoven (sinuslift). De neusbijholte wordt daardoor iets kleiner. Dit heeft geen consequenties. In de ontstane ruimte wordt het bottransplantaat aangebracht. Na 3-6 maanden inheling kunnen in het nieuwe bot implantaten worden geplaatst.

 

Een opbouw in de onderkaak is meestal pas nodig als de hoogte van het kaakbot minder is dan 8 mm. De onderkaak wordt meestal verhoogd door er een bottransplantaat op vast te schroeven.

 

Een uitgebreide botopbouw met afname van bot uit de bekkenkam vindt  plaats onder algehele anesthesie, waarbij een opname van 1 of 2 dagen noodzakelijk is.

 

Enkele maanden na de botopbouw kunnen er implantaten geplaatst worden

 

Zie: Implantaten