Polikliniek interne geneeskunde en MDL Heerlen


Op de polikliniek in Heerlen kunt u terecht voor algemene interne consulten en alle deelspecialistische vragen. Tevens is op deze locatie ook de Q-koorts polikliniek gevestigd.


Het eerste consult zal ongeveer een halfuur in beslag nemen. Hierbij vind een gesprek en, zonodig, een lichamelijk onderzoek plaats. In sommige gevallen zal de spreekuurassistente u tevoren vragen of u het goed vindt eerst door een co-assistent gezien te worden, gevolgd door een consult bij de specialist.

Het is ook mogelijk dat uw consult bij de arts-assistent in opleiding gepland wordt. Deze valt onder directe supervisie van een van de internisten, die intensief superviseert en zonodig uw verdere behandeling overneemt.

Telefoonnummer polikliniek Heerlen:

interne geneeskunde: 045-5766578 of 045-5766562
maag-darm-leverziekten: 045-5766555
Faxnummer polikliniek Heerlen: 045-5713360